Miquel 59

Miquel

Dia 31-01-2021 EDICIÓ 910

La primera prova d´en Miquel va ser un trio format per la Tània i la Julia.

Mar TRIO   7 Ind   7
Alba Jaumandreu TRIO   6 Ind   6

La segona prova d´en Miquel va ser cantar sol.

Mar Ind   7
Alba Jaumandreu Ind   7

Dia 27-02-2021 EDICIÓ 914

La primera prova d´en Miquel va ser cantar amb base de karaoke.

Kimi Ind   5 Dificultat   3
Mar Ind   7 Dificultat   4

La segona prova, escollida per ell en la primera edició de karaoke, era cantar a Duo amb algú. Va escollir a la nostra col.laboradora Vitablank (Noelia Alba) però no ho tenien ben preparat.