A Cel Obert

Doctor Solà La secció A Cel Obert de Torredelaire és un espai dedicat a temes de salut relacionats amb el treball i el medi ambient.

Des de 2012 al programa s’ha exposat, comentat i discutit sobre malalties professionals, malalties relacionades amb el treball, malalties degudes als riscos psicosocials, malalties cardiovasculars, nous riscos per a la salut relacionats amb noves tecnologies, primers auxilis, impacte dels accidents sobre la salut, etc.  Des de 2016 s’han inclòs temes relacionats amb el medi ambient i els residus que poden afectar la salut de les persones.

Podcast:

Noves tecnologies i possibles impactes a la salut:

  • Part I Dia 15/10/2022:

  • Part II Dia 5/11/2022: