ENTREVISTA

Entrevista a Fes la Teva Feina Dia 1/10/2022:

Entrevista a La Falsa Laia Dia 1/10/2022:

Entrevista a Hits Dia 8/10/2022:

Entrevista a T’en Recordes Dia 8/10/2022: